tisdag 11 augusti 2009

Hej alla Gustafs Skålare!

Vårt gamla Tidsfördrif har återuppstått, numera i en elektronisk variant.


Tanken med bloggen är att sällskapets medlemmar skall kunna läsa och ha nöje av den. Styrelsen kanske skall snabbt kunna lägga ut information till oss medlemmar.


Tidsfördrifvet blir på så sätt ett komplement till Sällskapets hemsida.


Men det är också ett forum för medlemmarna att vara aktiva genom att skicka in tankar och erfarenheter, dela med sig av sina kunskaper, recensera böcker, lämna skildringar av upplevda evenemang och annat matnyttigt. Man skall också kunna lämna sina kommentarer om inlägg, kanske vi till och med kan använda det som ett diskussionsforum.

Enklaste sättet att skicka dina artiklar gör du genom att skriva sitt inlägg till e-post: gustafsskal@live.se


Du kan också bifoga länkar och bilder.


Du kanske vill vara med och skapa det här Tidsfördrifvet och kanske skriva dina funderingar ofta. Skicka då din förfrågan till samma e-postadress; gustafsskal@live.seVälkomna!


Madame Etiquette

Administratör