söndag 18 augusti 2013

Vauxhall på Kristinehovs Malmgård!


Fredagen den 30 augusti håller vi Vauxhall på Kristinehovs Malmgård. 
 
Vi börjar kl 18.00 och håller på till 24.00.
I krogen i på övervåningen kommer Krögare Lindqvist att bjuda på förtäring samt dricka (dubbelt öl) som ingår i priset. Starkare drycker får medtagas efter eget behag.
I stora Kristinasalen kommer dansmästare Löfgren att leda dansen under kvällen till tonerna av Kapellmästare Dahllöf för kvällen förstärkt med traversisten Schutz och oboisten Jacobsson.
Kostnad för kvällen är 375 kr som betalas på plats till Skattmästare Norrström eller hans hejdukar.

Vi är tacksamma för en biljett med anmälan till herr Löfgren på adress  anders@kristinehovsmalmgard.se
snarast.

Varmt välkomna