onsdag 19 augusti 2009


Den hvita bindeln

Jag har några gånger fått frågan varför en del av oss i SGS bär en vit bindel på vänster arm och varför det finns så många tavlor av officerarare med en vit bindel på armen:

Efter Adolf Fredriks död feb 1771 kom Mössorna åter till makten. Dessa hade majoritet i de ofrälse stånden medan Hattarna representerade adelsståndet. De blev partipolitiska och sociala motsättningar. Hattarna i rådet avsattes och Mössorna tog makten i regeringen. Många kände oro över att bli beroende av sin granne i öst, Ryssland.

Sverige drabbades dessutom av en fruktansvärd hungersnöd då skörden 1771, slog fel.
Under det kritiska läget beslöt Kung Gustav III, att med utomparlamentariska medel störta ständerväldet. Gustav III kunde dessutom räkna med franska regeringens stöd och pengabidrag.

Planerna började våren 1772. Resningen skulle påbörjas både i Finland och Skåne samtidigt och de finska trupperna skulle hjälpa till att genomföra statskuppen i Stockholm. Tyvärr så lyckades de finska trupperna inte ta sig över Ålands hav, då nästan storm rådde på havet.

Gustav III beslöt att iscensätta sin revolution i alla fall med hjälp av trogna anhängare i gardesregementet, flottans officerare och manskap.

På morgonen den 19 augusti 1772 red kungen ut från slottet för att inspektera vaktparaden. Han följde sedan vaktparaden mot slottet och kallade sedan till sig officerarna. Han berättade för dom att det var politikerna som stod för allt elände i landet. Han slutade sedan talet med “ Vill ni fölga mig med samma trohet, som era fäder visade Gustav Vasa och Gustav Adolf, så vill jag våga liv och blod för er och fäderneslandets räddning".
Efter en stunds tystnad lödde svaret “Vi lovar liv och blod till ers Majestäts tjänst.” Sedan gick officerarna ut på borggården, portar och dörrar förseglades och regeringsrådet arresterades.

Senare samma dag red kungen omkring i huvudstaden med en vit bindel runt vänstra armen, symbolen för Gustaf III oblodiga stadskupp. Kungatrogna bar som ett igenkänningstecken den vita bindeln kring vänstra armen.

Stockolms befolkning hälsade revolutionen med entusiasm.

Två dagar efter revolutionen samlades ständerna i rikssalen och konungen höll ett lysande anförande om sin syn på statsvälvningen och bakgrunden till denna. Därefter läste han upp ett nytt förslag till ny regeringsform, vilket omedelbart antogs av ständerna.

I och med statskuppen kom också officersuniformen att ytterligare få en persedel. En vit bindel skulle knytas på vänster arm ovanför armbågen.
Men var fick då Gustaf inspiration att använda sig av den vita bindeln?

Jo, eftersom kungen sen sina tidigaste levnadsår varit mycket inspirerad av Henrik IV av Frankrike och tagit honom som sin förebild, kände han väl till Henriks levnadssaga.

Det berättades att efter att Henrik IV åter konverterat till katolicismen, lämnat löfte om allmän amnesti så gick den fyrtioårige kungen slutligen in i Paris strax före gryningen den 22 mars 1594. Efter en tacksägelsegudstjänst i Notre Dame visade han enormt personligt mod när han utan skydd gick omkring på Paris gator och hälsades av nyfikna parisare som blev positivt överraskade över att se sin kung vandra kring dem. För att uttrycka sin lojalitet mot Henrik IV knöt invånarna vita halsdukar runt vänster arm.

Så nog var det klokt av Gustaf att använda sig av den symboliken. Att han sedan gick samma öde till mötes som Henrik IV är väl egentligen bara en tragisk tillfällighet.
Madame Etiquette