fredag 28 juni 2013

Konsert tips med Trio Cima Rosa


Nu på söndag den 30 juni kl 18 gör Anna Nyhlin o Bernt Malmros ett
sång/pianoprogram betitlat: 


SALIGA TIMMA - tidlöst känslosvall vid sekelskiftet 1800 i ULRIKSDALS SLOTTSKAPELL.

 
 
Övriga Konserter juli 2013  TRIO CIMA ROSA
 
Lördag 20 juli kl. 15 Historiska Museet
”Skuggor och dagrar” – musik i 16- & 1700-talens Östersjövärld
 
Söndag 21 juli kl. 19 Mälsåkers slott
”Skuggor och dagrar” 
 
- musik i 16- & 1700-talens Tessinska Östersjövärld  
 
 
Onsdag 24 juli kl. 12 Historiska museet
Orgelmusik i 1700-talets Sverige (Hycklingeorgeln 1810)
 
Lördag 27 juli kl. 15 Historiska Museet
Orgelmusik i 1700-talets Sverige (Hycklingeorgeln 1810)
 
Söndag 28 juli kl. 15 Riddarholmskyrkan
GUSTAF III:s musikaliska värld”
 
Nanna Malmros, violin
Bernt Malmros, violin, violoncell (orgel)
Magnus Malmros, violoncell & guitar 
 
Välkommen på någon av 16-&1700-talskonserterna i sommar