måndag 24 augusti 2009

Mozarts dödsorsak berodde på halsont!


Detta påstår sig forskare vid Amsterdams universitet kommit fram till.

Det som började med vanligt halsont orsakat av en bakterienfektion, spred sig sen till njurarna. Han hade symptom som feber, klåda, ryggont och
kraftigt svullen mage, som stämmer väl med diagnosen.

Detta lär enligt forskarna varit den tredje vanligaste dödsorsaken efter tuberkulos
och undernäring i slutet av 1700-talet.

Huga!

Läst i Dagens Nyheter i veckan av Madeleine Lagercrantz"