fredag 8 januari 2010

Tack

Jag skulle vilja buga mig och tacka alla som gjorde Trettondagsbalen till en alltigenom trevlig upplevelse. Från den goda och rikliga maten, till dansen. Så tack till far och dotter Lindqvist, spelemän, dansmästarinna, pigor och drängar. Tack också till mina medspelare i Kapten Puff. Och naturligtvis också ett tack till alla gäster- utan deras vackra dräkter och festhumör så hade balen inte varit någonting!

Photobucket